30 Ocak 2008 Çarşamba

तेक्रिते,सन्स्े,karşı Direneceğim

TECRİTE SANSÜRE KARŞI DİRENECEĞİM,२५ ओकाक वे २६ ओकाक २००८ दे,adıma kayıtlı ओलन:"ह्तुस_तयाद्कां.hido@विन्दोव्स्ल्किवे.कॉम" वे ह्तुस-ओर्गन.मफ्यासिना.karsi@होत्मैल.कॉम।" href="mailto:" adlı अद्रेस्लेरिम WİNDOWS LİVE'स kapatılıp,सियोनिस्ट-terörist नो नाजी FAŞİZM उय्गुलानारक,iletişim özgürlüğümle,कयिप ÇOCUKLARIN KATİLİ;ओर्गन मफ्यासी GERÇEĞİn açığa çıkarmam engellenmiştir,कह्रोल्सुं Organcı एरोंकी सियोनिस्ट terörst SANSÜR,TECRİT uygulayıcıları,Yaşasın DEVRİMCİ DİRENİŞİM;YAŞASIN MÜCADELEM।Haklıyım Kaanacağım;ओर्गंकी EROİNCİ-नो NAZİ SİYONİST KÖPEKLERE वे İşbirlikçisi tetikçisi इकी ayaklı हलक Düşmanı Köpeklere İNAT.बेनिमले Oynanmaz
ह्तुस-ओर्गन.मफ्यासिना.karsi@होत्मैल.कॉम।" href="mailto:

22 Ocak 2008 Salı

Organ Mafyası Her Yerde: YAŞASIN ् ओरुकु DİRENİŞİMİZ

Organ Mafyası Her Yerde: YAŞASIN ् ओरुकु DİRENİŞİMİZ

Etiketler:

21 Ocak 2008 Pazartesi

YAŞASIN ् ओरुकु DİRENİŞİMİZ


SİYONİST-VATİKANİST,TERÖRİST NEO NAZİ FAŞİZMİN HÜCRELERİNDE;Tecrit,Hak Gaspları,Taciz,TECAVÜZ,baSKI ,YILDIRMA,Teslim ALma ve YOK EDİP BİAT ETME pilitikalarına-katliamlarına karşı BİZ Boyun Eğmedik,Canımızı ÖLÜME YATIRDIK;BİAT ETMEDİK HİÇ BİR GÜCE,Direndik Tecrit
i uygulayan Siyon-mason-vatikan köpeği neo nazi FAŞİZMİN DİN PEZEVENG
İ KATİL....lerine ve Yandaşları İşbirlikçi Hainlere Karşı,SAsla SUSMADIK, 499 GÜNDE Feride Harman olduk;halklarımızın biat etmez devrimci harmanında;HÜLYA ŞİMŞEK olduk; Erence Evliyaca,Veli Güneş Olduk....Gülsüman Olduk,Şenay Ana Olduk:Çİçeği kozasındaki Pıarlarımızı Erdemlerimiz ÖKSÜZ-YETİM bırakıp Vatan ve Bağımsızlık Mücadelesinde Canan-Zehra BİN AZİZ olsunlar Diye,genede Satmadık Halkımızı-Vatanımızı-ONURUMUZU-NAMUSUMUZU-UMUDUMUZU,Direndik Bin Bir Türlü Yezidin MUAVİYE takiyyeci rüşvetlerini elimizin BİN TERS KIZILDERECE vuruşuyla Ters teptik,ASLA BİAT ETMEDİK,İMAM HÜSEYİNCE,yürüdük içerde-dışarda,ÖLÜMÜ YENDİK,Dünya Halklarına Umut-kavga-sevda Direniş Meşlalesi Olduk Pir Sultanlarımın,Şehyim Bedreddinlerinin,Abdal MUSALarımın,Baba İSHAKlarımın,Çakırcalılarımın,Çerkezim ETHEM'lerin,Fatma Seherlerin,GÖRDES ' Lİ M A K B U L E L E R in,ALİYE ÇAVUŞLARIN, MAHİR :ÇAYAN önderimin Biat Etmeyecek,Asla TESLİM ALINAMAYACAK DİRENEN ANADOLU'sunda ANADOLU HALK CUMHURİYETİ ne Giden Yolda,öldük Katledildik asla inancımızdan,onurumuzdan taviz vermedik,Yürüdük DEVRİMCİ kararlı onursal iradi insiyatifimizle;sırf Doğmuş-doğacak çocuklarımıza onurlu yarınlar bırakmak la HALKLARA DİRENME GELENEĞİNİ SÜRDÜRÜP Kazanmaları Gerektiğini öğrettik ;her ÖLÜMÜ yenişimizde..BİZ ÖLMEDİK;Hakikat Analalarının-Bacılarının Her Devrimci-Direnişçi Tohuma duruşunda Bire Bin Geleceğiz,Adlarımız Tarihe kazınıp MeşaLE UMUT OLACAKTIR,dünya halklarına.BİZ ÖLDÜK,ANCAK YENİLMEDİK,Yenilen se homoseksüel Türkiye Devletinin siyonist-vatikanist neo nazi takunyacı-götveren-ibne-yavşak FAŞİZM
Nİ uygulayan siyon emperyal neo nazi katil köpeklerdi,BİZ HALKTIK YENİLMEDİK.BİZ HALKIZ YENİDEN DOĞARIZ ÖLÜMLERDE,BİZİ VURMAK KURTULUŞ MU BİR ÖLÜR BİN GELİRİZ.
yAŞASINÖLÜM ORUCU DİRENİŞİMİZ,YAŞASINABDİ İPEKÇ DİRENİŞİMİZ,YAŞASIN ARMUTLU DİRENİŞİMİZ...DÜNYA VE TÜRKİYE HALKLARININ TARİHİ BİZ 122 CANLARI ONURLA ANACAKTIR.BİZE ÖLÜM YOK...

16 Ocak 2008 Çarşamba

Organ Mafyası Her Yerde: व्स्व्स'YE अक् �AĞRI

Organ Mafyası Her Yerde: व्स्व्स'YE अक् �AĞRI
maalesef,SİYONİST,VATİKANİST;TERÖRİST Halkların Düşmanı ODAKLarın uşakları, yaptığım Blogsal haber e ambargo koyup siliyrlar,engelleyip,CUMHUEİYET TÜRKÇESİ;Yani ATATÜRK TÜRKÇESİ ile Dünya nın Halk Düşmanı-kontra Organcı Eroinci Katiller Çetesine,Biradersel Baroın LOBİLERİNE karşı Mücadelemde YapacağımDamardan ANADOLU işi köklemelerimi engelleyip yazı karakterini bozuyorlar,Hiç Bir Güç Beni Engelleyemez,Çünkü Ben İMAM HÜSEYİN'lerin,Pir Sultanların,Şeyhim Bedreddin ve ORETAKÇALARI'nın Yolundan;"YarinYanağından Gayrı Her Şeyde ORTAKÇA"i
lkesiye;Haklıyım Kazanacağım Şiarıyla Dünyaya Meydan Okuyorum,Biat Rtmez,Engellenmez Devrimci Entermnasyonal Direnişimin Güncesinde,Bana Ölüm Yok,Ya Sizlere

Etiketler:

व्स्व्स'YE अक् ÇAĞRI

DİRENEN अनादोलू'म,Türkiye'दें बिन मेर्हबलार्ला,सीज व्स्व्स ओलारक,Dünyada कत्लेदिलिप ,KAYBEDİLEN ÇOCUKLAR वे ओर्गन मफ्यासी कोनुसुन्दा ;देवृम्की एन्तेर्नास्योनल बीर Duruş Gösateriyormusunuz,योक्सा Türkiye'देखी Organcı,एरोंकी सोल örgütler जीबी ओर्गन वे EROİN,KOKAİN Mafyaların içindemisiniz.Lütfen,इन्तेर्नेत्तें;"ह्तुस/तयाद्कां HİDO BİNUMUT"yazıp हबेर्लेरिमी ओकुयुप, व्स्व्स ओलारक Kayıp Çocuklarımız वे ओर्गन Mafyası कोनुसुन्दा düşünce वे तेस्बित्लेरिनिज़ व्स्व्स सितेनिज्दे açıklayıp,tarafıma ए-पोस्ता इले Gönderiniz.देवृम्सिलेर-Komünistler-सोस्यलिस्त्लेर वे देवृम्की एन्तेर्नास्योनल हल्क्लारिन FEDAİLERİ सुस्माज़,हलक Düşmanları सुसर,सियोनिस्ट-वतिकनिस्ट नो नाजी FAŞİZMin Tetikçisi;कुकला-taşeron-कोंत्र-पियों örgüt-हरेकेट वे yapılar köpekçe सुसरा.बिअत एत्मेज़ ओनुरुमला.देवृम्की सेलाम्लर।Üstteki अल-किजिल badlı हकीकत Anası,बेनी ७ yaşına कदर हेलाल sütüyle एम्जिरें Anamdır,एव्लिया,एरें Bektaş देदिमिन वे ADELİ एबेमिन kızıdır,यानी बिज़ आईएम देवृम्की म-ल जर्गोनुम्दा,हकीकत अनासी-BACISIdır....बना Ulaşınız।
Kayıp Çocuklarımızla ;ओर्गंलारी वे İLİKLERİ नेरेदे?
अड्रेस;पपत्य ÇİÇEKÇİLİK, हॉस्पिटल स्ट्रेट,नुम्बेर:२, कमर-अन्ताल्या/तुर्की(दिरेनें अनादोलू
सप तेलेफुन्कें(२४ क्लोच्क ओपन): + ९० ५३५ २०३ ३१ 31

6 Ocak 2008 Pazar

Organ Mafyası Her Yerde: D�nyaya Sorgumdur,Organ Mafyasına karşı Susmayın

Organ Mafyası Her Yerde: D�nyaya Sorgumdur,Organ Mafyasına karşı Susmayın

WPRM(Dünya Halkları Direniş Cephesi)ne Açık Çağrı

Sizler Avrupda,Asyada,Afrika da,Balkanlarda,Kafkasya da ve ORTA-DOĞU da Siyonist/Haçlı Neo Nazi FAŞİZMİN Mazlum Halkları Katledip Organları ve İliklerini alıp Kaybedip yok etmesi karşsında Onurlu bir duruş-tavır-düşünce ve Mücadele çağrısı yapabilecek bir İRADEye sahipmisiniz yoksa sizlerde Dünya Halklarını teslim almak isteyen TERÖRİST Abd-İsrail-İngiltere..ittifakıyla işbirliği içinde olup Neo Nazi Organcı eroinc kokainci FAŞİZMİN kontra -taşeron ayakları uşakları piyonKatillerimisiniz ki hep susyorsunuz:Mazlum Halkların Çocuk-genç ve Bebeklerinin katledilip:Organları ve İliklerinin alınıp KAYBEDİLMELERİNİN gölgesinde.Unutmayın Arjantinde,Şilide,Guatemelde Faşişt Diktatörlükler Yüzbinlerce genci katledip organlarını alıp KAYBETTİLER,şimdi de IRAK'ı,Afganistan'ı işgal eden Terörist ABD-İsrail-İngiltere Faşizmi Orta Doğu Halklarını Katledip kaybediyor:organları ve İliklerini alarak.Unutmayın 1 ay önce ÇAD'da Fransız 'sivil'toplum örgütü olan JOE'nun AMBARI adlı çete 1-9 yaş arası 103 ÇAD'lı çocuğu PARİS'e kaçırmak isterken yakalandı.Çad devlet baŞKANI:İdris DERBY:":..Çocukları Organları için kaçırıyor olabilirler"dedi,Sizlerin de Orgasn Mafyası ve Kayıp Çocuklarıız üzerine politika ve mücadele yürütmebniz gerek.Benimle Oynanmaz.Devrimci Selamla.
Organ Mafyası her yerde,KAYIP ÇOCUKLARIMIZ NEREDE?...
Halkların Devrimci FEDAİSİ-ÖNDERİ;HTUS/Tayadcan Hido BİNUMUT